Služby

- výučba základného výcviku jazdy na koni

- rekreačné ( vychádzkové) jazdenie

- príprava jazdcov a organizovanie Skúšok základného výcviku jazdca (SZVJ)

-príprava jazdcov na preteky (parkúr, drezúra)

-voltížne jazdenie

- vozenie detí na rôznych podujatiach

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................

 Výučba detí

Jazdecká škola Beri zabezpečuje výučbu jazdcov všetkých vekových kategórií.

Jazdecká hodina je prispôsobená po všetkých stránkach aj tým najmenším. K dispozícii máme výborné kone, ktoré sú na prácu s deťmi zvyknuté, detské sedlá pre rôzne vekové kategórie, aj potrebnú jazdeckú výstroj, ktorá je dôležitá najmä z hľadiska bezpečnosti.

 

 Výučba jazdy na koni:

 

Cieľom výučby je získanie znalostí v jazdectve ako takom. Hodiny a celý tréning sú postavené tak, aby si jazdci od začiatku vedeli samostatne koňa pripraviť, to znamená koňa očistiť, nasedlať, nauzdiť a samostatne odjazdiť hodinu, s menšími korekciami od trénera.

 

 

 

Štruktúra hodiny:

Po pripravení si koňa na jazdeckú hodinu sa začína jazdiť.

Jazdecká hodina má v priemere 45 minút a viac. Štruktúra hodiny sa delí v závislosti od získaných vedomostí jazdca.

V prípade, že ešte len začínate, absolvujete tzv. základný výcvik. Ten obsahuje prácu v kroku, v kluse a neskôr v cvale najprv na lonži, neskôr samostatne.

Tento výcvik je prevažne individuálny, neskôr, po získaní potrebných vedomostí sa výcvik mení na kolektívny.

Cieľom je, aby bol jazdec schopný samostatne koňa pripraviť, opohybovať buď na vychádzke alebo na jazdiarni.

Trvanie základného výcviku je veľmi individuálne, záleží od intenzity výučby a samozrejme talentu..:-)

Zaužívaným intervalom na výučbu je jazdenie 2 krát do týždňa v trvaní 1 jazdeckej hodiny (45 minút).

Čoraz väčšiu obľubu majú tzv. „dvojhodinovky“, ktoré preferujú jazdci najmä na vychádzkach, prípadne parkúrových(skokových), drezúrnych tréningoch.

 

Po absolvovaní základného výcviku sa výcvik delí podľa záujmov jazdca, a to na:

-parkúr

-drezúra

-voltíž 

-vychádzkové jazdenie 

 

Výučba všetkých typov jazdenia prebieha v kombinácii aj s ostatnými typmi jazdenia, aby sa zabezpečila „multifunkčnosť“ jazdca.