1 hodina jazdenia (45 minút)..................... ...............................................14 €

vychádzka do terénu pre začiatočníkov (45 minút)......................................17 €

tréningová hodina (parkúr, drezúra, skúšky SZVJ).......................................17 €

10 hodín jazdenia +1 hodina teórie* ..........................................................85 €

15 hodín jazdenia +1 hodina teórie* ..........................................................120 €

vozenie skupiny nad 12 detí ...................................................................1,50 €/osoba

vozenie na rôznych podujatiach (60 minút)................................................16,60 €/kôň

ustajnenie koňa.....................................................................................150 €/mesiac

prenájom koňa.......................................................................................150 €/mesiac

 

 

 

*platí pre deti od 14 rokov, deti do 14 rokov majú v cene 85 €  9 hodín jazdenia +1 hodinu teórie.